Blicher Aktuelt

12-05-2016

Ny betingelse for godtgørelse af el-afgift

Virksomhedens CVR-nr. skal nu fremgå af elregningen, hvis elafgiften ønskes godtgjort i momsregnskabet

23-03-2016

Det oversete fradrag

Det oversete fradrag - småfornødenheder på 117,75 kr. pr. dag

17-03-2016

Værdiansættelse af ejendomme ved arveudlæg og gave

Det har i en årrække været praksis, at SKAT ville acceptere en ejendomsværdi, der lå inden for +/- 15 % af seneste offentlige ejendomsvurdering

29-01-2016

Nye regnskabskrav til årsrapporter for erhvervsdrivende fonde

I 2014 blev en ny lov om erhvervsdrivende fonde vedtaget, hvilket medfører større åbenhed om fondene og skærpelse af kravene

25-01-2016

B-skatterater for 2016

SKAT er stoppet med at udsende indbetalingskort for B-skatterater med posten

Læs alle indlæg..//